Priser

Gebyrer til Statens vegvesen tilkommer. Gjeldende gebyrer finner du her.

1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse.

Manuell- og automatgir

Trafikalt grunnkurs 1 500,- Trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring
Trafikant i mørket 2 000,-
Førstehjelp 900,-
Kjøretime klasse B 750,- Kjøretime á 45 minutter
Kjøretime klasse B (etter 16:00) 800,- Kjøretime á 45 minutter
Trinnvurdering trinn 2 750,- 45 minutter
Trinnvurdering trinn 3 750,- 45 minutter
Sikkerhetskurs på øvingsbane 4 800,-
Transport til/fra bane inkludert forbikjøringskurs 2 250,-
Baneleie NAF øvingsbane 1 350,-
Sikkerhetskurs på vei 8 000,-
Leie av bil til førerprøve 2 700,-
Bompengetillegg 250,-

TILBUDSPAKKER FØRERKORT KLASSE B

Pakke 1

Betal inn forskudd Kr. 20 000,- og få opplæring for 21 000,-

Pakke 2

Betal inn forskudd Kr. 25 000,- og få opplæring for 26 250,-

Pakke 3

Betal inn forskudd Kr. 30 000,- og få opplæring for 31 500,-


1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse. Trafikkopplæringsforskriften § 7-3.Avvisning av elever Dersom en elev ikke har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte, skal undervisningspersonellet avvise eleven. Statens vegvesen skal varsles om avvisningen. § 7-5.Trinnvurdering Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.
Opplæring klasse B kode 96 7 200,-

Tilbudspakke

2 trinnvurderingstimer 2 kjøretimer Lastsikringskurs Sikkerhetskurs på vei

Timepris ut over pakke: 900,-

Opplæring klasse BE 9 700,-

Tilbudspakke

2 trinnvurderingstimer 2 kjøretimer Lastsikringskurs Sikkerhetskurs på vei En førerprøve

Timepris utover pakke: 900,-

Bompengetillegg 250,-

1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse. Trafikkopplæringsforskriften § 7-3.Avvisning av elever Dersom en elev ikke har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte, skal undervisningspersonellet avvise eleven. Statens vegvesen skal varsles om avvisningen. § 7-5.Trinnvurdering Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.
Opplæring klasse C1 19 500,-

Tilbudspakke

Grunnkurs tunge kjøretøy Teoribok Ulykkesberedskapskurs 2 trinnvurderingstimer 4 kjøretimer Gjennomgang av sikkerhetskontroll Lastsikringskurs Sikkerhetskurs på vei En førerprøve

Timepris utover pakken: 900,-

Opplæring klasse C1E 10 500,-

Tilbudspakke

2 trinnvurderingstimer 2 kjøretimer Gjennomgang av sikkerhetskontroll Sikkerhetskurs på vei En førerprøve

Timepris utover pakken: 1050,-

Bompengetillegg 500,-

1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse. Trafikkopplæringsforskriften § 7-3.Avvisning av elever Dersom en elev ikke har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte, skal undervisningspersonellet avvise eleven. Statens vegvesen skal varsles om avvisningen. § 7-5.Trinnvurdering Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.
Opplæring klasse D1 15 000,-

Tilbudspakke

Grunnkurs tunge kjøretøy Teoribok 2 trinnvurderingstimer 2 kjøretimer Gjennomgang av sikkerhetskontroll Ulykkesberedskapskurs Sikkerhetskurs på vei En førerprøve

Timepris utover pakken: 900,-

Opplæring klasse D1E 11 900,-

Tilbudspakke

2 trinnvurderingstimer 2 kjøretimer Gjennomgang av sikkerhetskontroll Lastsikringskurs Sikkerhetskurs på vei En førerprøve

Timepris utover pakken: 1050,-

Bompengetillegg 500,-

1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse. Trafikkopplæringsforskriften § 7-3.Avvisning av elever Dersom en elev ikke har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte, skal undervisningspersonellet avvise eleven. Statens vegvesen skal varsles om avvisningen. § 7-5.Trinnvurdering Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.
Opplæring klasse C 32 500,-

Tilbudspakke

Grunnkurs tunge kjøretøy Teorikurs med alt materiell Lastsikringskurs Ulykkesberedskapskurs 2 trinnvurderingstimer 7 kjøretimer Gjennomgang av sikkerhetskontroll Sikkerhetskurs på vei En førerprøve

Timepris utover pakken: 1 100,-

Opplæring klasse CE 32 500,-

Tilbudspakke

Teorikurs med alt materiell 2 trinnvurderingstimer Sikkerhetskurs på vei 7 kjøretimer Gjennomgang av sikkerhetskontroll En førerprøve

Timepris utover pakken: 1 400,-

Bompengetillegg 500,-

1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse. Trafikkopplæringsforskriften § 7-3.Avvisning av elever Dersom en elev ikke har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte, skal undervisningspersonellet avvise eleven. Statens vegvesen skal varsles om avvisningen. § 7-5.Trinnvurdering Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Vi tilbyr ikke en opplæringspakke til klasse D. Grunnen til dette, er at andel førerprøver med «Ikke bestått» i Norge er svært høy for denne førerkortklassen. Å kjøre buss er forbundet med stort ansvar. Det er derfor viktig at førerkortkandidater får en solid og trygg opplæring, slik at man kan starte i et arbeid som bussfører med god selvtillit og et godt utgangspunkt for å gjøre en god jobb.

Vi tror at elevens forutsetninger legger føringer for hvor mange individuelle kjøretimer som behøves. Noen vil behøve få individuelle kjøretimer, mens andre vil behøve flere. Dette vil lærer tilråde eleven om.

Kjøretime - 1 200,-

Obligatorisk opplæring:

Grunnkurs tyngre kjøretøy - Kr. 1 500,-
Trinnvurdering trinn 2 - Kr. 1 200,-
Trinnvurdering trinn 3 - Kr. 1 200,-
Kurs i ulykkesberedskap - Kr. 3 500,-
Sikkerhetskurs på veg - Kr. 7 200,-
Leie av bil til førerprøve - Kr. 3 200,-
Bompengetillegg - Kr. 500,-

I tillegg kommer gebyr til Statens Vegvesen som betales på trafikkstasjonen eller på din side på www.vegvesen.no


1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse.

Trafikkopplæringsforskriften
§ 7-3.Avvisning av elever
Dersom en elev ikke har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte, skal undervisningspersonellet avvise eleven. Statens vegvesen skal varsles om avvisningen.

§ 7-5.Trinnvurdering
Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.

Yrkessjåførens grunnutdanning (140 timer) 34 500,-
Yrkessjåførens etterutdanningskurs (35 timer) 8 000,-
Leie av bil til optimal kjøring – modul 5 (YSK 35 timer) 1 000,-
ADR Transport av farlig gods - Grunnkurs 5 500,-
Forberedelse til eksamen for transportløyve 8 000,-