Priser

Kurs Pris Informasjon
Opplæring klasse B
Trafikalt grunnkurs 1500,-

Trafikalt grunnkurs uten mørkekjøring

Mørkekjøring 1800,-
Førstehjelp 850,-
Kjøretime klasse B 675,-

Kjøretime á 45 min.

Kjøretime klasse B (etter 16:00) 725,-

Kjøretime á 45 min

Trinnvurdering trinn 2 675,-

45 min. Klasse B

Trinnvurdering trinn 3 675,-

45 min. Klasse B

Sikkerhetskurs på bane 4500,-

Klasse B

Kjøretime til/fra bane 2025,-

3 timer. Klasse B

Baneleie NAF øvingsbane 1260,-

Klasse B

Sikkerhetskurs på vei 7500,-

Klasse B

Leie av bil til førerprøve 2300,-

Klasse B

Bompengeavgift 500,-

Engangsbeløp. Klasse B

Tilbud - Opplæring klasse B

Betal inn (à-konto):

Kr. 20.000,- og få kjøretimer for 21.000,-
Kr. 25.000,- og få kjøretimer for 26.250,-
Kr. 30.000,- og få kjøretimer for 31.500,-

Gebyrer til Statens Vegvesen tilkommer.

Opplæring andre klasser
Opplæring klasse B kode 96 6500,-

Tilbudspakke

 • 2 trinnvurderingstimer
 • Lastsikringskurs
 • Sikkerhetskurs på vei

Pris ut over pakke: 900,-

Opplæring klasse BE 8500,-

Tilbudspakke

 • 2 trinnvurderingstimer
 • Lastsikringskurs
 • Sikkerhetskurs på vei
 • En førerprøve

Timepris utover pakke: 900,-

Opplæring klasse D1 13000,-

Tilbudspakke

 • Grunnkurs tunge kjøretøy
 • 2 trinnvurderingstimer
 • Ulykkesberedskapskurs
 • Sikkerhetskurs på vei
 • En førerprøve

Timepris utover pakken: 900,-

Opplæring klasse D1E 9500,-

Tilbudspakke

 • 2 trinnvurderingstimer
 • Lastsikringskurs
 • Sikkerhetskurs på vei
 • En førerprøve

Timepris utover pakken: 1050,-

Opplæring klasse C1 18000,-

Tilbudspakke

 • Grunnkurs tunge kjøretøy
 • Ulykkesberedskapskurs
 • 2 trinnvurderingstimer
 • Lastsikringskurs
 • 2 kjøretimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • En førerprøve

Timepris utover pakken: 900,-

Opplæring klasse C1E 8500,-

Tilbudspakke

 • 2 trinnvurderingstimer
 • Sikkerhetskurs på vei
 • En førerprøve

Timepris utover pakken: 1100,-

Opplæring klasse C 30000,-

Tilbudspakke

 • Grunnkurs tunge kjøretøy
 • Teorikurs med alt materiell
 • Lastsikringskurs
 • Ulykkesberedskapskurs
 • 2 trinnvurderingstimer
 • 8 kjøretimer
 • Gjennomgang av sikkerhetskontroll
 • Sikkerhetskurs på vei
 • En førerprøve 

Timepris utover pakken: 1000,-

Opplæring klasse CE 27 500,-

 Tilbudspakke

 • Teorikurs med alt materiell
 • 2 trinnvurderingstimer
 • Gjennomgang av sikkerhetskontroll
 • Sikkerhetskurs på vei
 • 6 kjøretimer
 • En førerprøve 

Timepris utover pakken: 1100,-

Grunnkurs tunge kjøretøy 1500,-
Ulykkesberedskapskurs 3500,-
Lastsikringskurs 3500,-
Teorikurs klasse C 3500,-
Teorikurs klasse CE 3500,-
Yrkessjåførens etterutdanningskurs 7500,-
Yrkessjåførens grunnutdanning 34 000,-
Forberedelse til eksamen for transportløyve 6 000,-


Gebyrer til Vegkontoret kommer i tillegg. Prisliste finner du her.