Førerkort Klasse B Kode 96 og Klasse BE


Opplæring klasse B kode 96 7 200,-

Tilbudspakke

2 trinnvurderingstimer

2 kjøretimer

Lastsikringskurs

Sikkerhetskurs på vei

 

Timepris ut over pakke: 900,-

Opplæring klasse BE 9 700,-

Tilbudspakke

2 trinnvurderingstimer

2 kjøretimer

Lastsikringskurs

Sikkerhetskurs på vei

En førerprøve

 

Timepris utover pakke: 900,-

Bompengetillegg 250,-

Førerkort klasse C1 og C1E


Opplæring klasse C1 21 200,-

Tilbudspakke

Grunnkurs tunge kjøretøy

Teoribok

Ulykkesberedskapskurs

2 trinnvurderingstimer

4 kjøretimer

Gjennomgang av sikkerhetskontroll

Lastsikringskurs

Sikkerhetskurs på vei

En førerprøve

 

Timepris utover pakken: 1 000,-

Opplæring klasse C1E 12 000,-

Tilbudspakke

2 trinnvurderingstimer

2 kjøretimer

Gjennomgang av sikkerhetskontroll

Sikkerhetskurs på vei

En førerprøve

 

Timepris utover pakken: 1 100,-

Bompengetillegg 500,-

Førerkort klasse D1 og D1E


Opplæring klasse D1 17 000,-

Tilbudspakke

Grunnkurs tunge kjøretøy

Teoribok

2 trinnvurderingstimer

2 kjøretimer

Gjennomgang av sikkerhetskontroll

Ulykkesberedskapskurs

Sikkerhetskurs på vei

En førerprøve

 

Timepris utover pakken: 1 000,-

Opplæring klasse D1E 13 100,-

Tilbudspakke

2 trinnvurderingstimer

2 kjøretimer

Gjennomgang av sikkerhetskontroll

Lastsikringskurs

Sikkerhetskurs på vei

En førerprøve

 

Timepris utover pakken: 1 050,-

Bompengetillegg 500,-

Førerkort klasse C og CE


Opplæring klasse C 38 100,-

Tilbudspakke

Grunnkurs tunge kjøretøy

Teorikurs med alt materiell

Lastsikringskurs

Ulykkesberedskapskurs

2 trinnvurderingstimer

7 kjøretimer

Gjennomgang av sikkerhetskontroll

Sikkerhetskurs på vei

En førerprøve

 

Timepris utover pakken: 1 400,-

Opplæring klasse CE 39 900,-

Tilbudspakke

Teorikurs med alt materiell

2 trinnvurderingstimer

Sikkerhetskurs på vei

7 kjøretimer

Gjennomgang av sikkerhetskontroll

En førerprøve

 

Timepris utover pakken: 1 650,-

Bompengetillegg 500,-

Førerkort klasse D


Vi tilbyr ikke en opplæringspakke til klasse D. Å kjøre buss er forbundet med stort ansvar. Det er derfor viktig at førerkortkandidater får en solid og trygg opplæring, slik at man kan starte i et arbeid som bussfører med god selvtillit og et godt utgangspunkt for å gjøre en god jobb.

 

Vi tror at elevens forutsetninger legger føringer for hvor mange individuelle kjøretimer som behøves. Noen vil behøve få individuelle kjøretimer, mens andre vil behøve flere. Dette vil lærer tilråde eleven om.

 

Kjøretime - 1 400,-

 

Obligatorisk opplæring:

Grunnkurs tyngre kjøretøy - Kr. 1 800,-
Trinnvurdering trinn 2 - Kr. 1 400,-
Trinnvurdering trinn 3 - Kr. 1 400,-
Kurs i ulykkesberedskap - Kr. 3 700,-
Sikkerhetskurs på veg - Kr. 8 400,-
Leie av bil til førerprøve - Kr. 3 800,-
Bompengetillegg - Kr. 500,-

 

I tillegg kommer gebyr til Statens Vegvesen som betales på trafikkstasjonen eller på din side på www.vegvesen.no

Yrkessjåførutdanning (YSK)


Yrkessjåførens grunnutdanning (140 timer) 35 000,-
Yrkessjåførens etterutdanningskurs (35 timer) ukedager 9 000,-
Utvidelse av kompetanse til godstransport eller persontransport – 7 timer 2 000,-
Yrkessjåførens etterutdanningskurs (35 timer) helgekurs 10 000,-
Leie av bil til optimal kjøring – modul 5 (YSK 35 timer) 1 000,-

Annet


ADR Transport av farlig gods - Grunnkurs 5 500,-
ADR Transport av farlig gods - Tankkurs 3 500,-
ADR Transport av farlig gods - Klasse 1 2 000,-
ADR Transport av farlig gods - Klasse 7 2 000,-

Enkeltkurs


Grunnkurs tunge kjøretøy 1 800,-
Ulykkesberedskapskurs 3 700,-
Lastsikringskurs 3 700,-
Teorikurs klasse C og D 3 500,-
Teorikurs klasse CE 3 500,-

Gebyrer til Statens vegvesen tilkommer. Gjeldende gebyrer finner du her.


1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse.


1 undervisningstime er 45 minutter. Antall kjøretimer utenom obligatorisk opplæring er individuelt. Lærer har etter forskrift pålegg om å avvise elever som har problemer med å oppnå kravene til måloppnåelse.


Trafikkopplæringsforskriften


§ 7-3.Avvisning av elever
Dersom en elev ikke har tilstrekkelige kjøreferdigheter til å gjennomføre den praktiske obligatoriske opplæringen på en meningsfull måte, skal undervisningspersonellet avvise eleven. Statens vegvesen skal varsles om avvisningen.


§ 7-5.Trinnvurdering
Eleven skal, med utgangspunkt i sine prestasjoner, ta stilling til i hvilken grad målene for trinnet er nådd og om grunnlaget for videre opplæring er tilstrekkelig. Læreren skal gi eleven en tilråding i spørsmålet om eleven har den kompetansen som er nødvendig for å få et godt utbytte av opplæringen i neste trinn.