YSK Etterutdanning

35 timer

Etter 2008 (for buss) og 2009 (for lastebil) ble det obligatorisk å ta etterutdanningskurs ved fornyelse av førerkort kl. C1, C og D1, D hvert 5. år for yrkessjåfører.

Kurset krever ingen eksamen, men 100% oppmøteplikt, fordelt over maksimalt 6 måneder.

Det vil bli servert en lett lunsj.

Dersom man stiller med eget kjøretøy på siste kursdag (optimal kjøring), vil det være å foretrekke, siden man da kjører et kjøretøy man er vant med. Kravet er at kjøretøyet må ha gjennomstrømningsmåler for drivstoff (kjørecomputer).

Gebyrer til staten tilkommer. 

Kursoversikt

YSK Etterutdanning 35 timer – Helg

Kurset har oppstart 09.10.2020 og går over dagene 09.10, 10.10, 11.10, 16.10 og 17.10.

Les mer »

YSK Etterutdanning 35 timer – Ukedager

Kurset hare oppstart 19.10 og varer til og med 23.10.2020.

Les mer »

YSK Etterutdanning 35 timer – Helg

Kurset har oppstart 06.11.2020 og går over dagene 06.11, 07.11, 08.11, 13.11 og 14.11.

Les mer »

YSK Etterutdanning 35 timer – Helg

Kurset har oppstart 04.12.2020 og går over dagene 04.12, 05.12, 06.12, 11.12 og 12.12.

Les mer »

YSK Etterutdanning 35 timer – Ukedager

Kurset hare oppstart 14.12.2020 og varer til og med 18.12.2020.

Les mer »
Informasjon om kurset

35 timer

7 500,-

Kontakt oss

Fadnes Trafikkskole AS
Espehaugen 47,
5258 blomsterdalen

 901 36 899

 post@fadnestrafikk.no