Klasse C1 og C1E

Klasse C1 gir rett til å føre motorvogn med tillatt totalvekt mellom 3501 kg og 7500 kg og som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører. Minstealderen for klasse C1 er 18 år.

Klasse C1E gir rett til å trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg. Vogntogets samlede tillatte totalvekt for tilhenger og lett lastebil må ikke overskride 12.000 kg.

Se her for opplæring og priser.