Klasse C og CE

Klasse C gjelder for føring av motorvogn med tillatt totalvekt over 7500 kg som er godkjent for transport av høyst 8 passasjerer i tillegg til fører.

Minstealderen for klasse C er 21 år. Minstealderen er lavere for den som tar obligatorisk yrkessjåførutdanning over 280 timer.  

Dersom du skal kjøre lastebil i yrkesmessig sammenheng, må du også ha yrkessjåførutdanning.

Se her for opplæring og priser.