Kursoversikt - 2018

Kurs Pris Kursdager
Yrkessjåførkurs i helg – Etterutdanning 35 timer 7000,-

5. januar kl. 09.00.

6. januar kl. 09.00.

7. januar kl. 09.00.

12. januar kl. 09.00.

13. januar kl. 09.00.

Yrkessjåførkurs i helg – Etterutdanning 35 timer 7000,-

2. februar kl. 09.00.

3. februar kl. 09.00.

4. februar kl. 09.00.

9. februar kl. 09.00.

10. februar kl. 09.00.

Yrkessjåførkurs i helg – Etterutdanning 35 timer 7000,-

2. mars kl. 09.00.

3. mars kl. 09.00.

4. mars kl. 09.00.

9. mars kl. 09.00.

10. mars kl. 09.00.

Yrkessjåførkurs i helg – Etterutdanning 35 timer 7000,-

20. april kl. 09.00.

21. april kl. 09.00.

22. april kl. 09.00.

27. april kl. 09.00.

28. april kl. 09.00.

Yrkessjåførkurs i helg – Etterutdanning 35 timer 7000,-

1. juni kl. 09.00.

2. juni kl. 09.00.

3. juni kl. 09.00.

8. juni kl. 09.00.

9. juni kl. 09.00.

Yrkessjåførkurs i ukedager – Etterutdanning 35 timer 7000,-

Uke 12 (Mandag 19. mars – Fredag 23. mars)

Alle dager blir kursstart kl. 09.00.

Yrkessjåførkurs i ukedager – Etterutdanning 35 timer 7000,-

Uke 26 (Mandag 25. juni – Fredag 29. juni)

Alle dager blir kursstart kl. 09.00.

Yrkessjåførkurs – Grunnutdanning 140 timer 34 000,-

Uke 2 (8. januar - 12. januar).

Uke 3 (15. januar – 19. januar).

Uke 4 (22. januar – 22. september).

Uke 5 (29. januar – 1. februar).

Alle dager blir kursstart kl. 09.00.

Yrkessjåførkurs – Grunnutdanning 140 timer 34 000,-

Uke 16 (16. april - 20. april).

Uke 17 (23. april – 27. april).

Uke 18 (30. april – 4. mai).

Uke 19 (7. mai – 9. mai).

Uke 20 (14. mai - 16. mai).

Alle dager blir kursstart kl. 09.00.

Grunnkurs tunge kjøretøy 1500,-

Torsdag 18. januar kl. 17.00.

Grunnkurs tunge kjøretøy 1500,-

Torsdag 22. mars kl. 17.00.

Grunnkurs tunge kjøretøy 1500,-

Torsdag 24. juni kl. 17.00.

Teorikurs til førerkortklasse C og D 3500,-

Fredag 19. januar kl. 17.00.

Lørdag 20. januar kl. 09.00.

Søndag 21. januar kl. 09.00.

Teorikurs til førerkortklasse C og D 3500,-

Fredag 23. mars kl. 17.00.

Lørdag 24. mars kl. 09.00.

Søndag 25. mars kl. 09.00

Teorikurs til førerkortklasse C og D 3500,-

Fredag 25. mai kl. 17.00.

Lørdag 26. mai kl. 09.00.

Søndag 27. mai kl. 09.00

Teorikurs til førerkortklasse CE 3500,-

Mandag 6. november kl. 17.00.

Tirsdag 7. november kl. 17.00.

Onsdag 8. november kl. 17.00.

Teorikurs til førerkortklasse CE 3500,-

Mandag 22. januar kl. 17.00.

Tirsdag 23. januar kl. 17.00.

Onsdag 24. januar kl. 17.00.

Teorikurs til førerkortklasse CE 3500,-

Mandag 26. mars kl. 17.00.

Tirsdag 27. mars kl. 17.00.

Onsdag 28. mars kl. 17.00.

Teorikurs til førerkortklasse CE 3500,-

Mandag 28. mai kl. 17.00.

Tirsdag 29. mai kl. 17.00.

Onsdag 30. mai kl. 17.00.

ADR - Transport av farlig gods - helgekurs 5000,-

Fredag 16. februar - Søndag 18. februar.

Kurset starter kl. 17:00 fredag og 09:00 lørdag og søndag.

ADR - Transport av farlig gods - helgekurs 5000,-

Fredag 6. april - Søndag 8. april.

Kurset starter kl. 17:00 fredag og 09:00 lørdag og søndag.

ADR - Transport av farlig gods - helgekurs 5000,-

Fredag 15. juni - Søndag 17. juni.

Kurset starter kl. 17:00 fredag og 09:00 lørdag og søndag.